Obec Rozsíčka

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Zobrazit originál (PDF)

V souladu s ustanovením § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů

jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise

pana Mojmíra Pátečka, Rozsíčka 30

V Rozsíčce 9.9.2017

Josef Kovář
starosta obce

Vyvěšeno: 9.9.2017