Obec Rozsíčka

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Zobrazit originál (PDF)

Starosta obce Rozsíčka Vás v souladu s ustanovením § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů tímto informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 20. - 21.10.2017
V obci Rozsíčka byl stanoven 1 volební okrsek
Okrsek č. 1 – Obecní úřad Rozsíčka, Rozsíčka 17, 679 74 Olešnice

V Rozsíčce 5.9.2017

Josef Kovář
starosta obce