Obec Rozsíčka

Záměr prodeje pozemku

Zobrazit originál (DOC)

Zastupitelstvo obce Rozsíčka oznamuje záměr prodat pozemek v k. ú. Rozsíčka  p. č. 8.

Připomínky a svoje nabídky, podávejte písemně poštou nebo osobně během úředních hodin na Obecním úřadě Rozsíčka, a to do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Uzavření prodejní smlouvy podléhá schválení zastupitelstva obce.


Kovář Josef
starosta