Obec Rozsíčka

Oznámení o místě konání voleb do PSČR

Zobrazit originál (PDF)
Starosta obce Rozsíčka podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do 14:00 hod.
2. Místem konání voleb v okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu v Rozsíčce.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den před dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech konání voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.
V Rozsíčce 5.10.2017