Obec Rozsíčka

Oznámení o místě a termínu konání prezidentských voleb

Starosta obce Rozsíčka podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012. Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 13. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hod.
2. Místem konání voleb v okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu v Rozsíčce.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech konání voleb může volič obdržet hlasovací lístky I ve volební místnosti.
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.
Verze PDF