Obec Rozsíčka

Informace k placení poplatků na rok 2018

POPLATEK ZA PSA
80 Kč/rok
POPLATEK ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
550 Kč/rok/občan
Za trvale neobydlený objekt či chalupu
550 Kč/rok
Termín zaplacení do 30.4.2018. Pokud částka přesáhne 2000 Kč za domácnost je možno poplatek rozdělit na dvě stejnoměrné částky. Termín první splátky do 31.3.2018 a termín druhé splátky do 30.6.2018.
Poplatky je možno platit v úředních hodinách nebo na účet obce:
ČESKÁ SPOŘITELNA : 2970738339/0800
Variabilní symbol: číslo popisné
Verze DOC