Obec Rozsíčka

Anketa-odpady

Vážení občané,

jménem obce Rozsíčka si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku,který Vám bude zaslán do schránek.  Cílem ankety je získat názor domácností na odpadové hospodářství v obci Rozsíčka.

V současné době nám tuto službu zajišťují Technické služby Letovice, které koncem roku přestanou tuto službu vykonávat. Dalším podnětem je mimo jiné novelizace zákona o odpadech, která razantním způsobem omezí a výrazně zdraží skládkování.

Naším cílem je co nejdéle zachovat poplatky ve stejné výši.K tomuto cíli lze dojít pouze zlepšením tříděním odpadů v obci.Tady platí jednoduchá rovnice:

Čím více komunálního odpadu vyprodukujeme, tím více zaplatíme. Když kvalitně třídíme, komunálního odpadu zbyde  méně a platíme méně.

Žádáme Vás tímto o zamyšlení,jaký způsob řešení odpadového hospodářství by byl pro Vaší domácnost nejlepší.

To vše vyplňte do anketního lístku,který odevzdejde do schránky na OÚ Rozsíčka.

Termín odevzdání do 31.7.2019.

Další schůze na odpadové hospodářství proběhne v úterý 6.8.2019 v 17:00.