Obec Rozsíčka

Informace k placení poplatků

 

 

 

POPLATEK ZA PSA
100 Kč/rok
POPLATEK ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
600 Kč/rok/občan
Za trvale neobydlený objekt či chalupu
600 Kč/rok
Termín zaplacení do 30.4.2020. Pokud částka přesáhne 2000 Kč za domácnost je možno poplatek rozdělit na dvě stejnoměrné částky. Termín první splátky do 31.3.2020 a termín druhé splátky do 30.6.2020.
Poplatky je možno platit v úředních hodinách nebo na účet obce:
ČESKÁ SPOŘITELNA : 2970738339/0800
Variabilní symbol: číslo popisné